KB: Kommunen skal samarbejde med DGI

Regionskommunen og DGI Bornholm skal samarbejde om at få flere bornholmere til at bevæge sig. Kommunalbestyrelsen hoppede i dag med på vognen.
Vi skal bevæge os mere og flere skal bevæge sig. Det er i hovedtræk grundteksten i det samarbejde, DGI Bornholm og Bornholms Regionskommune indgår. I dag kom kommunalbestyrelsens velsignelse i det de enestemigt vedtog at gå ind i samarbejdet med DGI Bornholm.

Samarbejdet skal, ifølge sagsfremstillingen, udmønte sig i at 50 procent af bornholmerne i 2025 er aktive i idrætsforeninger mens 75 procent er idrætsaktive. I samarbejdet er der indledningsvist fire områder: Lige adgang for børn og unge til idrætsaktiviteter, satsning for at få flere inaktive voksne og seniorer til at motionere. Fokus på mental sundhed samt det som de kalder ‘outdoor’.

Samarbejdet betyder ikke økonomiske forpligtelser for Regionskommunen overfor DGI. De enkelte samarbejdsprojekter aftales, ifølge teksten, særskilt.