KB: Ny folkesundhedspolitik sat i værk

Et udkast til ny folkesundhedspolitik er i dag blevet sat yderligere i værk af kommunalbestyrelsen.
Bedre mental sundhed, mere bevægelse og færre overvægtige børn er nogle af de punkter i den folkesundhedspolitik, som kommunalbestyrelsen i dag har godkendt. Den skal, ifølge teksten i politikken, sikre at bornholmerne lever længere, får flere gode leverår samt sikre mindre social ulighed i den bornholmske sundhed.

Folkesundhedspolitikken har været sendt til høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt i organisationer og foreninger, der gennem samtalesalonen og workshops har bidraget med input til politikken. Det betyder, at der har været 12 høringssvar, hvor der har været generel tilfredshed med politikken, men hvor der også ses frem til at ord bliver til handling, som det står i sagsfremstillingen.