Bornholm inspirerer Tønder

Tønder Kommune og Erhvervsråd viser interesse i Bornholmermodellen, der giver praktikpladser til flere.
Projektkonsulent Klaus Werner fra Business Center Bornholm har været en tur i Jylland for at deltage i et sparringsmøde med projekt- og arbejdsgruppen for praktikpladsgaranti i Tønder Kommune.

Siden 2017 har Business Center Bornholm i tæt samarbejde med Campus Bornholm, bornholmske virksomheder, erhvervsorganisationer, Bornholms Regionskommune samt andre vigtige aktører på Bornholm arbejdet med projektet Bornholmermodellen. Og det er den model, der har vakt interesse i det sønderjyske.

Tønder og mange andre steder i Danmark er ramt af mange af de samme udfordringer som har ramt Bornholm. Men i Tønder har man nu nedsat en arbejdsgruppe som har til opgave at løse udfordringer. Arbejdsgruppen består af ledende personer fra Kommunen, erhvervsliv og erhvervsråd.

Erhvervskonsulent Amit Mozumdar var opmærksom på at man på Bornholm havde et projekt kørerende, som bl.a. har beskæftiget sig med "praktikpladsgaranti", hvilket var et af de indsatsområder som arbejdsgruppen i Tønder var yderst interesseret i. Og nu har man ladet sig inspirere af Bornholm, og er gået i gang med at implementere dele af bornholmermodellen, oplyser Klaus Werner fra Business Center Bornholm.