Narkosag: Anklager går efter hård straf

Den 39-årige mand, der i øjeblikket sidder varetængslet for at være i besiddelse af store mængder narkotika, kan forvente en hård frihedsstraf.
Når Retten på Bornholm senere på måneden skal tage stilling om den straf, som en 39-årig mand fra Bornholm skal have for besiddelse af blandt andet 5,8 kilo amfetamin og 4300 ecstasypiller, så vil anklageren kræve mindst fem års fængsel.

- Jeg vil ikke stå her i dag og sige, hvor mange års fængsel den anklagede skal have, når han er for retten. Det vil jeg gemme til min procedure, siger chefanklager Benthe Pedersen Lund fra Bornholms Politi til TV 2/Bornholm.

Men adspurgt om det bliver en dom på over eller under fem års fængsel, så lyder svaret.

- Det bliver over!

Den 39-årige vil blive tiltalt for overtrædelse af straffelovens §191, der lyder:

"Den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år. Angår overdragelsen en betydelig mængde særligt farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen af et sådant stof i øvrigt haft en særligt farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 16 år.”

Sagen mod den 39-årige er indtil videre berammet til at køre som tilståelsessag.