Minister: Jeg kigger på det efter sommeren

Skal neonikotinoider forbydes eller ej? Miljøminister Lea Wermelin oplyser, at det er det første, hun skal se nærmere på efter sommerferien.
Politiken skriver i dag, at miljøminister Lea Wermelin lægger op til uændret praksis hvad angår neonikotinoider, men ifølge hende selv står det øverst på to do listen efter sommerferien.

- Vores holdning er præcis den samme som før valget. Vi skal beskytte vores bier og vores miljø, og som Socialdemokratiet også tidligere har sagt, så går vi ind for et forbud mod neonikotinoider og en stram dispensationspraksis, lyder det fra Lea Wermelin, og hun uddyber:

- Hele området, og hvad vi kan gøre for bedre at beskytte bierne, både herhjemme og i EU, kigger jeg på som noget af det første efter sommeren.

Sprøjtegiften neonikotinoider bruges blandt andet af landbruget til bejdsning af frø til sukkerroer, men forskning har vist, at midlet kan skade biers nervesystem.