Rønne Havn forventer at vinde retssag

Selv om regnskabet for 2018 viser et rekordstort resultat på 69,4 millioner kroner, så er der usikkerhed om overskuddet i forbindelse med en retssag mod Danske Færger.
Rønne Havn kommer ud med et driftsresultat på 69,4 millioner kr. det fremgår af årsregnskabet. Imidlertid er der investeret store beløb, der skal betales på i fremtiden. Og så er der et hængeparti med Danske Færger, der først afgøres i 2021.

I kommentarerne til regnskabet gør Rønne Havn selv opmærksom på den forventede indtægt fra Danske Færger.

"2018 blev også året hvor Transportministeriets beslutning om et skifte af færgeoperatør blev effektueret. Skiftet medførte for Rønne Havn A/S, at virksomheden skal have udbetalt tilgodehavender for et større millionbeløb fra den tidligere operatør, Danske Færger A/S, som ellers skulle have været betalt over en årrække. De forventede indbetalinger præger tallene i årsregnskabet såvel på top- som på bundlinjen. Det har desværre vist sig, at Danske Færger A/S kun i begrænset omfang anerkender Rønne Havn A/S’ krav. Rønne Havn A/S afventer rettens afgørelse herom."

Og videre hedder det:

"Når Rønne Havn A/S kommer ud af 2018 med et rekordresultat, skyldes det som anført primært den betydelige påvirkning af årsregnskabet, som de anlagte retssager mod Danske Færger A/S har."

Kommunalbestyrelsen skal godkende regnskabet på torsdag.

Af regnskaberne fremgår også, at Rønne Havn i 2018 har investeret over en halv milliard kroner i udbygninger af havnen.