Slut med raketopsendelser ud fra Bornholms kyst

Det er fremover slut med at se de store rumraketter tage fart mod himlen ud fra Bornholms kyster. Regeringen har indført forbud mod raketopsendelser i Danmark.
"Bornholm, we have a problem".

Det er ganske vist en let omskrevet replik fra filmen 'Apollo 13', men det fortæller meget godt virkeligheden for fremtidens raketopsendelser ved Bornholm.

Regeringen forbyder nemlig fremtidige danske rumraketter at blive sendt op fra hverken dansk grund eller farvandet omkring Danmark.

Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Dansk geografi, befolkningstæthed og sø- og lufttrafikken omkring Danmark generelt taler imod større raketopsendelser over dansk territorium eller i farvandet omkring Danmark. Sådanne opsendelser vil fremover ikke kunne finde sted, skriver ministeriet i pressemeddelelsen.

Derfor vil opsendelsen af de rød-hvide raketter fremover komme til ske fra autoriserede steder i Norge og Sverige, oplyser ministeriet.

Forbuddet kommer efter en anbefaling fra en tværministeriel arbejdsgruppe. Ifølge gruppen er der kommet en stigning i den civile raketaktivitet. De vurderer derfor, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at foretage raketopsendelserne i Danmark med den nuværende regulering.

Små opsendelser kan fortsætte
Der midlertidigt kun tale om forbud mod de store raketopsendelser i Danmark.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har opdelt raketopsendelser i tre kategorier, og heraf kan man forsat sende mindre raketter op under strammere regler end den nuværende.

Kategorierne for raketter er:

- For små civile raketopsendelser betyder det, at der vil blive fastsat nærmere regler om iagttagelse af en række sikkerhedsforhold, som det f.eks. også kendes fra fyrværkeriområdet.

- For mindre civile raketopsendelser vil der bl.a. blive indført krav om forudgående ansøgning om afspærring af luftrum. Opsendelse vil kun kunne ske fra egnede områder, placeret under luftrum med allerede etableret restriktions- eller fareområder. De militære myndigheder vil kunne afslå opsendelse ud fra hensyn til den militære lufttrafik eller andre sikkerhedsmæssige interesser. Opsendelse forudsætter således, at en offentlig myndighed validerer, at opsendelsen ikke vil være sikkerhedsmæssigt uforsvarlig.

- For større raketopsendelser har arbejdsgruppen fundet, at dansk geografi, befolkningstæthed og sø- og lufttrafikken omkring Danmark generelt taler imod større raketopsendelser over dansk territorium eller i farvandet omkring Danmark. Sådanne opsendelser vil fremover ikke kunne finde sted. Større opsendelsesaktiviteter vil således være henvist til autoriserede opsendelsesfaciliteter, som bl.a. findes i Norge og i Sverige.

I videoen ses Nexø 2-opsendelsen fra august 2018.