Svineproducenter har haft et svært 2018

På trods af øget dødelighed, besværlig høst og sygdomme har de bornholmske svineproducenter gode resultater, men de hårde vilkår har forhindret fremgang i 2018.
I flere år har svineproducenternes produktivitet rykket sig i den rigtige retning på Bornholm, men det har ikke været tilfældet i 2018, skriver Landbrugsavisen.dk

Antallet af fravænnede grise pr. årsso er nemlig endt uændret i 2018 med 34,8 grise.

Der er også stagnation på fravænningsvægten, der forbliver på 6,2 kg, den er dermed faldet 900 gram på ti år.

- Kuldvægten er ganske vist stigende, men den enkelte gris's vægt er faldende, og det giver udfordringer, siger svinekonsulent Stig Andersen til Landbrugsavisen.dk

Små grise samt reinfektioner med AP2 kan også forklare en stigende dødelighed, der ses hos både smågrise og slagtesvin, som også er en del af forklaringen på resultatet i 2018.