Endnu en mulighed i spillet om Nord Stream 2

Det så ellers ud til, at en russisk gasledning nord om Bornholm ville blive en realitet. Men det kan en kommende dansk aftale med Polen lave om på.
Politiken skriver i dag om muligheden for en helt ny linjeføring, der vil føre gasledningen syd om Bornholm gennem farvandet mellem Polen og Bornholm.

Den rute har ikke tidligere været mulig på grund af en strid om grænsedragningen i havet mellem Danmark og Polen. Men de to lande ventes inden længe at ratificere en aftale om grænsen.

Det betyder, at Danmark får mulighed for, at bede Nord Stream 2 om at komme med en tredje ansøgning om at føre gasledningen gennem farvandet mellem Polen og Bornholm, noget der vil betyde yderligere forsinkelser for det i forvejen forsinkede projekt.

Nord Stream 2 sendte for et par år siden den første ansøgning om en rute syd om Bornholm. Men den rute kan Danmark uden videre sige nej til, fordi den krydser dansk søterritorium.

For en sikkerheds skyld sendte Nord Stream 2 så i august sidste år en ansøgning om en alternativ rute nord om Bornholm, der går uden om dansk farvand. Her kan Danmark kun sige nej, hvis det er på grund af hensyn til blandt andet miljøet eller skibsfarten. Den alternative rute har da også været i høring og der er udarbejdet en VVM redegørelse (Vurdering af virkninger for miljøet)

På den baggrund virkede det overvejende sandsynligt, at gasledningen ville komme til at gå nord om Bornholm. Men nu ser det altså ud til, at en helt tredje mulighed kan komme i spil.