Bornholm indfører afbrændingsforbud

Fra den 4. juni indfører Bornholms Brandvæsen afbrændingsforbud. Det skyldes den meget tørre vegetation på øen.
Den seneste tids meget varme vejr har gjort øens vegetation så tør, at Bornholms Brandvæsen nu indfører afbrændingsforbud.

Afbrændingsforbuddet vil gælde fra den 4. juni og skal mindske risikoen for brande.

Det varme vejr betyder, at Bornholm nu befinder sig på det niveau i det såkaldte tørkeindex, hvor man er nødt til at indføre afbrændingsforbud.

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:
• Haveaffald
• Halm, halmstakke og lign. som afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
• Affald fra skovbrug
• Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetør
• Bål, herunder bålfade.

Desuden gælder forbuddet:
• Anvendelse af grill (grill tillades på fast ikke-brændbart underlag)
• Faste bålpladser ved eksempelvis shelterpladser
• Apparater og lignende der fungerer ved forbrænding f.eks. svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere og udtørringsapparater

Bornholms Brandvæsen beder også alle øens borgere om at udvise særlig opmærksomhed og forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.

Brandvæsnet råder folk til at lade asken blive i den tillukkede grill og kun kaste cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort i egnede ikke-brændbare beholdere.

Skulle der komme lidt regn i de kommende dage, vil risikoen for brand fortsat være høj, og der kan derfor godt gå et stykke tid før afbrændingsforbuddet bliver ophævet.

Medmindre forholdene ændres væsentligt, forventes der ikke udsendt yderligere meddelelse før den 8. juni, når vejrprognoser for 14 dages perioden frem mod Sankt Hans er tilgængelige.